; Ще отменят медицински стандарти | 24Zdrave.bg

Ще отменят медицински стандарти

10 юни 2021, 02:43  2440 Новини

Здравното министрество публикува за обсъждане изменения в медицинските стандарти.  С тях се намаляват ненужни изисквания към болниците за броя лекари, нужни им за всеки вид лекуване.

Много от тези изисквания са плод на лобистки натиск за ограничаване на един или друг вид медицински дейности. Това ограничи избора на пациентите къде да се лекуват и доведе до свръхразходи на болниците.

Повечето стандарти бяха отменяни, някои по два пъти от Върховния административен съд, заради липсата на ясни цели, очаквани резултати и оценка на въздействието върху дейността на болниците.

Голяма част са прилагани вече повече от десетилетие. Макар приети с добри намерения – да се подобри качеството на медицинската помощ, няма обективни данни за постигането на тази цел. Вместо това, видими резултати са фиктивни трудови договори и търговия с дипломи.

Възможността да се върши една или друга медицинска дейност зависи от уменията и квалификацията на отделните специалисти, а не от техния брой. Броят трябва да зависи не от наредба, а от обема и интензивността на работата.

С намаляването на административните изисквания болниците ще получат повече оперативна самостоятелност, ще снижат разходите си и ще вдигнат заплатите на лекари и сестри.*       
* (Няма да бъде показвана)
* *