; Ново вещество в списъка на наркотиците | 24Zdrave.bg

Ново вещество в списъка на наркотиците

10 юни 2021, 01:52  2420 Новини

Под контрол се поставя психоактивното вещество изотонитазен

Министерският съвет допълни с постановление Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

С промяната под контрол се поставя психоактивното вещество изотонитазен чрез включването му в Списък I на Наредбата - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

Целта на промяната е в нормативната уредба да попадне Делегираната директива (ЕС) 2020/1687 на Комисията за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на новото психоактивно вещество в определението за „наркотици“.

Употребата на изотонитазен вреди на здравето заради острата му токсичност. Има и потенциал за злоупотреба и за предизвикване на зависимост у хората. Това увреждане на физическото и психическото здраве се смята за животозастрашаващо.

Очаква се промяната да ограничи риска от злоупотреба с веществото и да даде възможност за ефективни действия от правоприлагащите органи.*       
* (Няма да бъде показвана)
* *