; Касата ще плаща още операции на рак с робот | 24Zdrave.bg

Касата ще плаща още операции на рак с робот

30 ное 2020, 10:39  3504 Новини

Здравното министерство допълни пакета на здравната каса

Разширяват се случаите, в които здравната каса плаща лечение с щадяща роботизирана хирургия. Освен при гинекологични тумори този метод ще може да се прилага и при рак на стомах, черва, черен и бял дроб, панкреас, хранопровод, простата.

Това предвиждат промени в пакета дейности, плащани от НЗОК. Те са публикувани за едномесечно обсъждане и ще влязат в сила с обнародването им в “Държавен вестник” в началото на 2021 г.

Касата. досега поемаше

операциите с

робот само при

гинекологични злокачествени заболявания.

Натрупаният до момента опит в страната ни при провеждане на асистирани с робот оперативни интервенции, както и наличието в различни лечебни заведения на нужната апаратура и обучени лекари позволяват разширяване на обхвата на заболяванията, при които методът може да се прилага, мотивира предложението си здравният министър проф. Костадин Ангелов.

“Целта на предложените промени е да се даде възможност за пациенти с онкологични заболявания с различни локализации, попадащи в обхвата на хирургията, гръдната хирургия, детската хирургия и урологията, да имат достъп в рамките на пакета здравни дейности по НЗОК до иновативния метод за оперативно лечение, асистирано с робот. Не на последно място се цели и повишаване на качеството на изпълняваната оперативна дейност”, пише още в мотивите.

Сред предимствата на асистираната хирургия са възможност за

по-голяма

прецизност и

контрол при

отстраняване

на рака,

по-малка кръвозагуба по време на операцията и болка след това, по-бързо възстановяване и скъсен болничен престой, както и по-малко усложнения.

За да се разшири приложението на роботизираната хирургия у нас обаче, е необходимо и повече болници да закупят нужната апаратура. Този разход е за тяхна сметка, като по данни на МЗ нужната инвестиция е 6 млн. лв.*       
* (Няма да бъде показвана)
* *