Странният сезон на грипа: Тип Б имитира тип А

6 мар 2020, 09:17  9436 Докторе, кажи

У нас удря с втора вълна, в САЩ е №1 за първи път от 30 години

Докато здравните новини са все за коронавирус, баналният грип надигна втора вълна у нас, и то тип Б. САЩ записват за първи път от 30 г. епидемия на същия тип. Австралия съобщи за един от най-лошите си сезони на грип в последните години.

В справка за епидемиите Европейският център за информация за грипа отчита, че в 19 държави доминира тип А, 9 съобщават за А и Б по равно и в 8 страни в Европа доминира тип Б. Така е и в България от 2 седмици. Този тип грипен вирус се нарича “Виктория”. Другата, по-пасивна тази година линия, е “Ямагата”.

Произходът на грип В е неясен. За първи път е изолиран през 1940 г. просто като тип. През 90-те г. са установени вариациите и е разделен на двете си сравнително чисти линии.

Грипът Б е по-лек в сравнение с някои щамове на А като H3N2, но е по-тежък от H1N1, преди той да мутира до пандемичния свински грип. Другата особеност е, че за разлика от А е с по-устойчив генотип и не се толкова бързо, колкото А.

Най-видимата характеристика на Б вирусите е, че по-лесно надмогват имунната система на подрастващите. Така е, защото пиковете с Б грип са през 4-5 г. и за това време се натрупват “девствени” випуски деца, които срещат наведнъж вируса за първи път. Наблюдения за по-дълги периоди показват, че по-уязвимата възраст може да се разтегне докъм 16 г.

Но през последните години учените забелязват промени, които може да ревизират тези схващания. Според публикация в Европейския журнал по респираторни болести от края на 2019 г. “очевидна промяна, настъпила при грипния вирус, е, че грип Б има значителен дял в сезонната вълна.”

Екип специалисти по белодробни инфекции в Йейл сочи, че грип Б може да бъде толкова вирулентен, колкото и A. И да има тежко протичане, което налага болничен режим и може да свърши зле. Например през 2010–2011 г. в САЩ тип Б причинява 38% от смъртните случаи в педиатриите.

Обезпокояващи данни изнася и канадско проучване на епидемиите от 2004 до 2013 г. То открива доста по-високи нива на смъртност от грип Б в сравнение с А при деца под 16 г.  Числата разклащат мнението, че Б щамовете са по-мека версия на грипа. То се опира на липсата на отчетлив антигенен дрейф и следващата от това незначителна изменчивост. Устойчивостта на вируса от своя страна е свързана с отсъствие на животински резервоари за тип Б - той заразава само хора и много рядко има спорадични находки при тюлени. 

Липсата на антигенен дрейф и животински гостоприемник се смятат за гаранция, че грип Б не се променя и затова няма заряд за пандемия.  Еволюционните механизми на грип Б остават до голяма степен неизвестни и се налага да бъъдат изследвани.

Засега учените нямат единна представа за тях. Този грип някак си дава сигнали, че променя поведението си, без да преминава през животни. На тази основа се допуска, че “Виктория” и “Ямагата” са подценени.

Макар и не много изучена, заплахата от грип Б наскоро бе призната косвено чрез въвеждането на 4-валентната ваксина, която включва и двете линии на грип Б. Тази профилактика намаляват заболяванията. Но според някои автори ефективността й е разочароващо ниска при деца от 9 до 16 г. Проучване за сезон 2017-2018 цитира едва 28% ефективност при тях и 40-60% при възрастни. Това става повод за уязвимата група ученици да се препоръчват по-настойчиво защитни мерки. На първо място, хигиената на ръцете и кихане и кашляне в свивката на ръката.  

В допълнение многобройни проучвания показват повишен риск за дихателни вирусни инфекции сред децата в едно домакинство. Цитира се статистика, че при хора с ХИВ грипът Б е по-рисков от А. Според вирусолозите тези данни изискват допълнителни проучвания на Б вируса.

 Изясняването на механизма вероятно ще трасира път за намаляване на заболяванията и смъртността от този грип. Едно от проучванията, които йейлският екип напомня, открива особености на взаимодействието на Б вирусите с дихателните пътища и белия дроб на човека. Допуска се, че някъде там се крие тайната на патогенността на уж непроменящия се вирус и потенциала му да причинява тежки белодробни инфекци при децата.

Спецификата може да изисква и различно лечение, за да се повиши ефектът му, който не е еднакъв при двата типа вируси. Очакванията, че лечението на грип А ще действа сходно и и на грип Б, може да са наивни,  допускат учените. Те сочат вирусната резистентност като друга пречка при лечението на грип Б.

Лечението на грипа става с фармацевтични продукти на основата на озелтамивир и занамивир. И двата са молекули, които чрез инхибиране (потискане) на ензима невраминидаза пречат на вироните да се копират.

“Ала мутациите в невраминидазата могат да доведат до резистентност и по-лоши клинични резултати на лечението. Такива мутации има в грипната линия “Ямагата”.

Други описани от екипа мутации са довели до устойчивост на вируса у деца, лекувани с озелтамивир. Установено е и че озелтамивирът е по-малко ефективен при болни от тип Б в сравнение с А.

Антивирусните средства имат и множество нежелани ефекти, предимно стомашно-чревни, както при възрастни, така и при деца.

Като се има предвид, че целта е смекчаване на симптомите на грипа и съкращаване с 1-1,5 дни на боледуването, трябва да се претеглят ползите и вредите от тези антивирусни терапии. Учените смятат, че има смисъл да се търсят специфични за лечение на грип Б антивирусни средства.

Според тях е "много тревожна очевидната промяна при грипните вируси, която увеличава приноса на Б щамовете за сезонните епидемии”. Повечето от тестваните вируси са имали сравнима вирулентност с А. В някои години различни щамове на Б инфектират дори повече от А щамовете, включително силно патогенния H3N2 и неговите мутации.

Странностите на грипа поставят пред вирусологията много въпроси. Защо тип В е по-заразен при деца? Защо пиковете на Б идват, след като вече е минала вълна от А? Тъй като хората са основните резервоари на този вирус, дали щамовете А не поовишават уязвимостта към Б? Какви механизми правят възможна промяната на Б вирусите без те да засягат животни? Когато науката отговори на тези въпроси, ще може и по-успешно да лекува грипа и усложненията му.

“Трябва да предвидим и да сме подготвени за първата пандемия на тип Б, която може да е пагубна при сегашните познания и начини на лечение”, казват те.

ЕТИКЕТИ: ГРИП


*       
* (Няма да бъде показвана)
* *