Намаляват наполовина разрешения болничен

17 яну 2020, 02:09  8428 Новини

Лекарите да изписват болничните за много по-кратък период, за да се спрат злоупотребите. Това е една от мерките, които предлага правителството в анализ на причините за нарастване на изплатените от осигурителите и държавата парични обезщетения за болест.

Личният лекар да изписва до 7 непрекъснати дни. Сега той може да дава до 14 дни. Освен това той ще изписва листове за не повече от 20 дни с прекъсване в рамките на 1 календарна година.

Лекарските комисии по решение на ТЕЛК ще изписват наведнъж до 20 дни, вместо сегашните 30. Болничните от 180 ще бъдат намалени на 120. "След изтичане на 120 дни непрекъснат отпуск или 240 дни с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуването, при необходимост от продължаване - след решение на ТЕЛК", пише в мотивите. Предлага се да не се разрешава ползването на отпуск по болест непрекъснато за повече от 360 дни.

Държавата няма да плаща болничния, ако болният не се яви, а е призован за повторна проверка в ЛКК. 

При профилактичен преглед няма да се издава болничен. "В тези случаи да се издава служебна бележка, която да отразява часа на явяването и на приключването на изследването", пише в анализа.

"Контрол може да се осигури и чрез регламентиране на възможност за работодателя да сключи договор с лечебно заведение, в което да праща за повторна експертиза своите служители (с тяхно съгласие) при съмнение че издадените им болнични листове не отразяват тяхното състояние. Мярката би имала възпитателен и превантивен характер срещу злоупотребите." 

Болните трябва спазват предписания режим, лекарствената терапия, назначените процедури и прегледи, включително и при отпуск по болест. Ако е изписано лечение в болница, а пациентът е хванат на море или на втора работа, да бъде наказван. Тази промяна се предлага в Закона за здравето. Освен това няма да му се плаща и целият болничен, а не само дните от нарушението. Тази промяна ще бъде регламентирана в Кодекса за социално осигуряване.

Данните за динамиката на разходите за обезщетения по болест показват, че за 2010-2018 г. те са нараснали от 253 млн. лв. до 463 млн. лв. Това е ръст от 83,2%
"Нарастването на разходите за този вид обезщетения е съпроводено с нарастване на общия брой издадени болнични. През 2010 г. са издадени 1 473 800, а през 2018 г. – 2 243 5000.

За този период са се вдигнало и средното обезщетение за ден. През 2010 г. е било 20,1 лв., а през 2018 г. е 27,0 лв., което е ръст от 34,32%.*       
* (Няма да бъде показвана)
* *