; Ананиев: Осигурени са 5 млн. лв. за обновяване на хемодиализните отделения | 24Zdrave.bg

Ананиев: Осигурени са 5 млн. лв. за обновяване на хемодиализните отделения

22 окт 2019, 11:46  2892 Новини

Министърът на здравеопазването откри новия компютърен томограф в болницата в Добрич

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев откри новия компютърен томограф в многопрофилната болница за активно лечение в Добрич. Модерната апаратура, която се въвежда в експлоатация, е закупена с ресурс от 600 000 лева, отпуснати от Министерството на здравеопазването.

Министерството на здравеопазването инвестира в апаратура и техника, в човешките ресурси, за да бъдат държавните болници конкурентноспособни, заяви Ананиев, като допълни, че новият скенер в Добрич ще бъде използван за образна диагностика на редица заболявания.

Кирил Ананиев съобщи, че министерството е осигурило 5 000 000 лева за обновяване на хемодиализните отделения на държавни болници в страната, а със 130 000 лева вече са закупени нови хемодиализни апарати в стационара в Добрич. По думите му 57 пациенти от двайсет селища в региона ще ползват новата апаратура за диализно лечение. Министърът на здравеопазването разгледа реновираното отделение,в което са подновени и дограмите, подовите настилки, помещенията са климатизирани.

Ръстът на разходите за здравеопазване през 2020 година ще бъде около 500 милиона лева, съобщи след това Ананиев пред журналисти като уточни, че все още се води дебат с Министерството на финансите по подготвяния проект за бюджет.

Ананиев добави, че само ръстът на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ е 395 милиона лева. По думите му ръст ще има и в бюджета на Министерството на здравеопазването, което ще осигури устойчивост на допълнителните разходи, направени от правителството в системата през тази година. Министърът посочи, че повече средства са предвидени и за новозакупените апарати за изследване на кръвта и за трансплантациите.

В отговор на въпрос за окончателното решение на Върховния административен съд /ВАС/ да бъде отменена наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Ананиев коментира,че се подготвя нов нормативен акт. Вече сме на финала по подготвянето на нова наредба, която е съобразена с констатациите, направени от ВАС, каза Ананиев, според когото след постановеното съдебно решение няма да се получи правен вакуум. По думите му новата наредба трябва да бъде готова преди началото на новата финансова година и преди подписването на новия Национален рамков договор за медицинските дейности.*       
* (Няма да бъде показвана)
* *