Забраняват на ТЕЛК да съветва за пенсия

11 юли 2019, 08:59  10480 Новини

ТЕЛК вече няма да дава указания на хората с увреждания как да получат инвалидна пенсия или да искат трудоустрояване, предвиждат промени в правилника за работа им, предложени от здравния министър Кирил Ананиев.

Досега такива съвети се даваха от шефовете на комисиите.

Заявленията за явяване пред ТЕЛК вече ще може да се подават и от близък на инвалида с пълномощно, а не само лично или от законен представител.

НЕЛК ще отменя и да връща за ново произнасяне решения на ТЕЛК само когато медицинската документация не представя напълно здравословното състояние на човека. Така се съкращава процедурата по освидетелстване на инвалидите.

Медицинските документи за пред ТЕЛК и изследванията задължително ще носят име и УИН на лекаря, който ги е издал, с дата и име и адрес на болницата. Според Ананиев така ще се намалят случаите, когато инвалидът лично се явява пред ТЕЛК.

Освен това от ТЕЛК ще може да искат документи по електронен път. По имейл ще викат инвалидите и на преглед, ако са заявили електронна поща.

В заседанията на ТЕЛК вече няма да е задължително да участва специалист по всяка конкретна болест. Така се преодолява проблемът с липсата на кадри.

Ще бъде изградена и информационна база данни за всички, минали през медицинска експертиза. Тя ще се поддържа от НЕЛК.*       
* (Няма да бъде показвана)
* *