; Как се лекуват облещени очи? | 24Zdrave.bg

Как се лекуват облещени очи?

21 май 2019, 04:30  9676 5000 въпроса за здравето

Отговаря проф. Боян Лозанов, консултант на в. "24 часа" по ендокринология от създаването на здравното му приложение през 2001 г.

Основно изискване при лечението на ТАО е компенсиране на тиреоидните функционални нарушения със съответни медикаменти - с тиреостатици при Базедова болест и хашитоксикоза или с Л-тироксин при хипотиреоидизъм. Медикаментозното лечение цели потискане на автоимунния процес до фаза на ремисия, което се отнася не само за тиреоидното заболяване, но и за очните нарушения.

Ако проявите на ТАО са значително изразени и прогресиращи, наложително е успоредно лечение и с кортизонови препарати за срок 3 до 6 месеца, приложени по различни схеми - като таблетки през устата и/или венозно (т.нар. пулс терепия).

Локално се прилагат капки за очи, съдържащи кортизон, а в случаите с повишено очно налягане - самостоятелно или в съчетание с таблетки през устата. Уместно е използване на изкуствени сълзи като протектор на роговицата особено при лагофталм.

Важно е да се носят тъмни очила, да се избягва излагането на пряка слънчева светлина, вятър и студ, запрашеност. Трябва да се ограничи дългото четене и гледане на телевизия, както и работата с компютър.

При тежки случаи, неповлияни от кортикостероидното лечение, се прибягва до лъчетерапия на орбитите или до операция на орбитите с цел намаляване изпъкналосттта на очните ябълки, както и на компресията на очните нерви, застрашаваща зрението. При лагофталм може да се приложи тарзорафия - частично или пълно зашиване на клепачите за определен срок.

Оперативно отстраняване на щитовидната жлеза се предприема при наличие на възли или при тежки форми на ТАО, неповлияни от провежданото лечение.*       
* (Няма да бъде показвана)
* *