Кога се дават хормони при рак на гърдата?

22 май 2019, 12:00  5396 5000 въпроса за здравето

Отговаря д-р Антоанета Томова, консултант на в. "24 часа" по онкология от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Целта на лечението при метастазирал рак на млечната жлеза е да се потиснат неприятните симптоми и да се подобри преживяемостта. Всички болни трябва да бъдат поканени за участие в провежданите клинични проучвания.

При лечението на тази група пациенти - от 5 до 15% - може да бъде постигната продължителна пълна ремисия (практически без оплаквания - клинично здрави) със системното лечение, хормонолечение или химиотерапия.

Главните показания за прилагане на хормонотерапия при метастазирало или напреднало, неподлежащо на оперативно лечение злокачествено заболяване на млечната жлеза са:

Положителни хормонални рецептори към естроген и прогестерон в първичния тумор или метастазите.

Успех от предходна хормонотерапия (ако е провеждана).

Продължителен, свободен от заболяване период между началното лечение и тласъка на болестта.

Възрастни, постменопаузални (след критическа възраст) жени.

Метастази, които не са животозастрашаващи - в меки тъкани, лимфни възли, кости и т.н.

Хормоналното лечение се провежда последователно, следвайки определени етапи.

При пременопаузални рецептор-положителни жени се препоръчва като първа стъпка спиране на яйчниковата функция. Това може да се постигне по 3 различни начина - оперативно, с облъчване на яйчниците или с лекарства.

Най-радикално и евтино е оперативното кастриране. При лъчевата кастрация има известни рискове и несигурност. Медицинската кастрация с LH-RH аналози е надеждна, провежда се на всеки 4 седмици, след спирането й при млади жени е възможно да се възвърне яйчниковата функция.

При лечение на рецептор - положителни пациенти, които имат и костни метастази, към хормонотерапията трябва да се включат бифосфонати. Те предпазват от прогресиране остеолитичните (разрушаващите костта) лезии. В тези зони се натрупва костно вещество и те склерозират. Това довежда до намаляване на риска от счупвания; притискане на нерви или гръбначен мозък; намалява нуждата от ортопедични операции и обезболяващо лъчелечение. Благодарение на механизма на действие на бифосфонатите още след 1-2-месечно лечение се постига и отчетлив обезболяващ ефект.

При поява на животозастрашаващи метастази може да се спре хормонотерапията и да се започне химиотерапия.*       
* (Няма да бъде показвана)
* *