Кога се прави изследване за HER2?

20 май 2019, 04:30  5392 5000 въпроса за здравето

Отговаря д-р Антоанета Томова, консултант на в. "24 часа" по онкология от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Нормалните клетки, които изграждат млечната жлеза, имат около 20 000 НЕR2 рецептора. Те отговарят за растежа и развитието на клетките.

През 1987 г. е установено, че размножението на гена HER2 е свързано с прогресия на заболяването при пациенти с рак на гърдата. По-късно е докладвано, че HER2 позитивният туморен статус дава лоша прогноза на рака на гърдата, включително скъсено време до настъпване на рецидива и по-малка обща преживяемост.

При 20% до 30% от пациентките с рак на гърдата се установява, че раковите клетки имат по повърхността си над 2 милиона HER2 рецептора, или 100 пъти повече от нормалното.

Състоянието се нарича HER2 свръхекспресия.

Наличието на повече HER2 рецептори върху раковата клетка прави рака по-злокачествен, тъй като раковите клетки показват тенденция към по-бърз растеж и голяма склонност да метастазират.

Туморите се наричат HER2 положителни. Състоянието се установява чрез изследване от специалист по патоанатомия, който извършва специален тест на материала от тумора, отстранен по време на операцията. HER2 свръхекспресията е сигнал за онколозите, че трябва да отделят повече внимание на пациентката и да приложат по-агресивно лечение.

Информацията за HER2 статуса на пациентката е необходима веднага след операцията, тъй като той определя какво лечение ще се препоръча в периода след хирургическото отстраняване на тумора.

Поради връзката на HER2 с прогресията на карцинома на гърдата този рецептор беше избран като мишена за създаване на нови средства за лечение на този рак.

HER-2-new статусът се определя чрез имунохистохимично изследване. Ако резултатът е /+++/, се смята за положителен, т.е. има HER-2-new свръхекспресия.

Ако резултатът е /++/ - неуточнен е и се налага изследване по FISH (флуоресцентна in situ хибридизация), за да се установи дали има генна амплификация. Ако резултатът е /+/ по имунохистохимичното изследване, се смята за отрицателен HER-2-new.

Положителният резултат на HER-2-new означава свръхекспресия на рецепторите и се свързва с лоша прогноза.*       
* (Няма да бъде показвана)
* *