Дима Максимова

Дима Максимова

кореспондент във Велико Търново