; България сред първите 14 в иновативна диагностика на автоимунни болести | 24Zdrave.bg

България сред първите 14 в иновативна диагностика на автоимунни болести

1 окт 2019, 11:00 1  6104 Докторе, кажи

България се нареди сред първите 14 държави в света, възприели с научен консенсус иновативен подход за тълкуване на резултатите от изследването на антинуклеарните антитела (ANA) при диагностиката и превенцията на автоимунни болести.

Това стана ясно от изнесени данни по време на традиционния световен научен форум в Дрезден, посветен на имунодиагностиката на автоимунните заболявания. Наличието на ANA обикновено е знак за съществуване на автоимунно заболяване. От правилното им тълкуване обаче зависи да се разбере с точност какво е то и съответно да се започне подходящо лечение.

„Това е нов, по-информативен и по-резултатен подход в диагностиката В нашата болница е въведен още преди две години. Като най-голямата лаборатория в България, ангажирана в диагностиката на ревматични автоимунни заболявания, го предложихме и беше възприет и от останалите колеги, като Българската асоциация по клинична имунология го прие като национален консенсус. Въпреки това, доколкото ми е известно, на този етап се използва само в нашата болница. За използването му е необходима специална подготовка от лекарите “, обясни проф. д-р Доброслав Кюркчиев, началник на Лабораторията по клинична имунология на „Св. Иван Рилски”.

Представлява количествено определяне и анализиране на антинуклеарни антитела чрез имунофлуоресцентен тест. За разлика от други методи, при които резултатите се получават под формата на цифра, тук крайният резултат включва и образ. Различните образи са групирани в 29 типа, като всеки дава конкретна информация. Тъй като ANA не са специфични само при определено заболяване, на базата на тези образи имунолозите могат да препоръчат на своите колеги къде да съсредоточат търсенето си. Подходът може да се използва не само за диагностика, но и като част от превенцията на автоимунните заболявания и съответно в терапията, тъй като някои от показателите се следят и по време на лечението. Това е и причината имунологичните данни от имунофлуоресценцията и определянето на образите да бъде широко използван в клиниката по ревматология на болницата.

Останалите държави, които до този момент на национално ниво са избрали имунофлуоресценцията по ICAP (международен консенсус по ANA образите) като основен метод за откриване, количествено определяне и анализ на антинуклеарни антитела са: Германия, Франция, Италия, Холандия, Швеция, Швейцария, Белгия, Бразилия, Аржентина,Чили, Китай, Хонконг, Уругвай. В някои от останалите държави подходът също се използва в единични лаборатории, но не е постигнат национален консенсус той да бъде основен за всички.Людмил Трифонов
10/02/2019 01:04:50

Навремето участвувах като инженер-конструктор при създаването на медицинска апаратура. През последните десетилетия предимно апаратурата, създадена от инженерите осигури успехи на медицината при терапията на Незаразните заболявания. Но се оказа, че за излекуване на пациентите не е достатъчна само добра апаратура. Трябват и успешни медицински научни и клинични резултати. Та се наложи между другото да се заемем и с медицинската наука. Защото в медицинските университети не изучават Висша математика и точни науки, а това позволява в тази област - много важна за здравето и живота на човека - да навлизат и хора с неподходящи за целта качества.

*       
* (Няма да бъде показвана)
* *