; Опасен ли е невролептичният синдром? | 24Zdrave.bg

Опасен ли е невролептичният синдром?

16 мар 2020, 12:05  11240 5000 въпроса за здравето

Отговаря д-р Борислав Герасимов, консултант по неврология на в. "24 часа" от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Малигненият (злокачествен) невролептичен синдром е относително ново понятие. Това е тежко, опасно за живота усложнение на антипсихотичната терапия при пациенти, приемащи няколко антипсихотици. В над 80% от случаите се среща при болни под 40-годишна възраст и е два пъти по-чест у мъже, особено при невролептично лечение с няколко медикамента и предхождаща злоупотреба с алкохол.

Клиничната картина включва четири групи симптоми - необичайна хипертермия (повишена температура) над 38 градуса без доловима инфекциозна причина, нарушено съзнание, ригидно (пластично) повишен мускулен тонус и поне две вегетативни нарушения като сиалорея (слюнкотечение), дисфагия (нарушено гълтане), тахипнея (ускорено дишане).

А също и изпотяване, инконтиненция (изпускане по малка нужда), тахикардия (ускорен пулс), артериална хипертония. Има необяснима левкоцитоза (повишен брой на бели кръвни телца в кръвта) и повишена серумна креатинфосфокиназа (характерна за нарушение на обмяната на веществата в мускулите и разпад). Развива се в първите 7-10 дни от началото на антипсихотичното лечение. Ако не се спре лечението с невролептици, е възможен и смъртен изход при 5-20% от случаите на класическата форма.

Леката форма е с доброкачествено протичане и пълно обратно развитие на симптомите след спиране на лечението за 5-10 дни. Рядко се стига до интензивно лечение и наблюдение и дори до реанимационни интервенции. Запомнете - при съчетание на мускулна ригидност и особено необясним фебрилитет (висока температура) трябва незабавно да се спре антипсихотичното лечение до изясняване на произхода на фебрилитета, както и при наличието на повече от два от посочените четири групи симптоми или двата параклинични показателя в кръвта. Използването на невролептици дори от лекари непсихиатри е опасно и крие много рискове дори за живота на болните.

Психотропните вещества - невролептици, антидепресанти, транквилизатори и психостимуланти, освен остри отравяния при хронична употреба и злоупотреба предизвикват сериозни странични явления от страна на нервната система. Известно е също така, че невролептиците потенцират (засилват) действието на алкохола, аналгетиците, психостимулантите, малките транквилизатори, антидепресантите и анестетиците.*       
* (Няма да бъде показвана)
* *