; Колко опасни са придобитите сърдечни пороци? | 24Zdrave.bg

Колко опасни са придобитите сърдечни пороци?

5 май 2021, 11:25  2700 5000 въпроса за здравето

Отговаря д-р Борислав Ацев, кардиолог, консултант на "24 часа" от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Придобитите сърдечни пороци са промени на клапите на сърцето вследствие на заболявания на вътрешната му обвивка (ендокард). Типичен пример за такова заболяване е ревматизмът. Той се развива в млада възраст от стрептококова инфекция в гърлото и засяга освен ставите сърцето и нервната система. Оформя се сърдечен порок, който прави в по-малка или в по-голяма степен хората инвалиди в най-трудоспособната им възраст.

От придобити сърдечни пороци страдат под 1% от хората. За възрастта над 60 години ревматичните пороци са до 10 % за сметка на нарастване на възрастовите промени по клапите (дегенеративни пороци). Най-често се засяга митралната клапа (намира се между лявата камера и лявото предсърдие) - 45-50%, като в повечето случаи се стеснява (60 %) или едновременно е стеснена и пропуска (35%) и най-рядко само пропуска. Тези промени се наричат съответно стеноза, комбиниран порок и инсуфициенция. В около 10-12% от случаите е засегната аортната клапа, а при 30 % и двете клапи. Много малко са пороците на трикуспидалната и пулмоналната клапа.

Сегашните поколения много по-рядко боледуват от ревматизъм и придобити сърдечни пороци, защото с въвеждането на все по-нови и мощни антибиотици не е проблем лечението на инфекциите в гърлото и др.

Главните сърдечни пороци се лекуват оперативно или само с лекарства до възникване на необходимост или възможност за операция. Оперативното лечение се състои в смяна на засегнатата клапа с протеза (механична или биологична), корекция на увредената клапа без смяна (комисуротомия и пластика).

Освен чрез отваряне на гръдния кош и изкуствено кръвообращение стеснените клапи могат да се отворят и безкръвно със специален балон по време на сърдечна катетеризация.

При лекостепенни промени на клапите не се налага операция през целия живот.

Преди и след оперативното лечение се използват лекарства, определени от кардиолозите. Това обикновено са дигиталисови препарати, диуретици, съдоразширяващи лекарства, които разреждат кръвта.

Най-важното е решението за операция да бъде взето от специалист кардиолог, който да следи клинично и ехокардиографски болния поне два пъти годишно.*       
* (Няма да бъде показвана)
* *