Не стигат детски лекари, хирурзи, алерголози

24 мар 2019, 09:20  3740 Новини

През 2018 г. в болниците имало близо 900 нарушения повече от предната година

Редица нарушения в болниците, затруднен достъп до специализирана помощ в различни части на страната, занижено качество на грижите и невъзможност болниците да покриват разходите си с приходите от дейността им.

До тези изводи стига доклад на агенцията “Медицински одит” след извършени от нея общо 778 проверки на болници през 2018 г. От тях 744 са по сигнали най-вече на граждани, но и на здравното министерство, МВР, ДАНС и прокуратура.

Установени са 1230 нарушения - с 892 повече от 2017 г. От тях 846 били в пловдивската частна болница “Тримонциум”.

Има 28 сигнала на граждани са за възникнали проблеми в здравословното състояние и смърт на родилки и бебета.  От тях 16 са за умрели новородени. През 2017 г. агенцията е разследвала само два такива случая.

Сред включените в доклада проверки е и сливенската болница “Д-р Иван Селимински”. Там през август 2018 г., ден след като роди първородната си дъщеря, почина Ренета Томова. “Оказаната медицинска помощ на родилката не е в достатъчен обем и качество”, се казва в доклада за този случай. До същия извод контролните органи стигат и при още 7 случая. Те правят и заключение, че “с влизането в сила на Наредба 19 от 2014 г., регламентираща медицинския стандарт по “Акушерство и гинекология”, е било отменено изискването за задължителна връзка между нивата на компетентност на структурата по АГ със структурата по неонатология, което е предпоставка за намаляване на качеството на диагностично-лечебния процес при новородени”. Тази наредба бе отменена през 2016 г.

Нарушения са открити и в Националната болница по хематология. Близки на 5-има души, починали след терапия там, подадоха през 2018 г. сигнали, че смъртта им се дължи на болнична инфекция. Затова агенцията провери организацията на работа, лечението и хигиената. Тя установява редица нарушения и дава препоръки за отстраняването им.

“Въпреки това не са предприети действия от страна на ръководството”, пише в доклада.

Недостигът на различни специалисти, както и неравномерното им териториално разпределение, поставят в риск осигуряването на нужните за населението медицински грижи, установят одиторите. По специалности недостиг на кадри има в паразитология, неврохирургия, кардиохирургия, алергология, педиатрия, токсикология, имунология, нуклеарна медицина, лицево-челюстна хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия, медицинска генетика, лъчелечение, ангиология.

Враца е областта с най-затруднен достъп до специализирано лечение, тъй като там липсват лекари по 22 специалности. В доклада се посочват още Плевен и Сливен, но там липсите са по 5 и 8 специалности.

“Анализът налага и извода, че лечебните заведения не могат да покриват разходите си с приходите от осъществяваната дейност и натрупват задължения, което води до тяхната декапитализация. Влошеното икономическо състояние оказва влияние върху качеството на медицинската услуга и състоянието на болниците”, пише още в документа.*       
* (Няма да бъде показвана)
* *