Ало, в метрото съм

11 юли 2018, 07:30  19488 Сила за живот

Опасни ли са мобилните телефони в транспорта

Не стига че метрото често е претъпкано, а се оказва и опасно да ползваш телефона си, докато пътуваш в него.

Японският физик Цуйоши Хонду от университета "Тохоку" е изследвал как действат сигналите от телефоните в затворени пространства като вагони, автобуси и асансьори. На практика това са метални кафези, пълни с хора.

Според Хонду, ако голям брой пътници в метрото бъбрят, сърфират в интернет или пращат есемеси, електромагнитното лъчение става опасно силно. Причината е, че радиовълните от телефоните се отразяват от стените на асансьора, автобуса или вагона. Част от лъчението напуска кафеза, за да се осъществи връзката с мрежите, но останалата вътре къпе пътниците с отскачащи микровълни.

Изглежда страшно, но може би не е. В сп. "Приложна физика" испански учени от университета в Овиедо оспорват изводите на д-р Хонду. Според тях нивото на радиация е безопасно. Снижават го другите пътници. Телата им поглъщат по-голямата част от блуждаещата във вагона лъчения и така се намалява общата им интензивност. По същия начин наличието на публика в концертната зала променя акустиката й и звукът става по-глух. Моделът на д-р Хонду е верен само ако метрото вози 1 пътник, но на всяка седалка има телефон и той е включен.

Реално в метрото най-силно излъчване има собственият телефон на пътника и  телефоните на хората около него. Но дори събрано с фоновата радиация на отскачащите микровълни, това лъчение е под нормата, сочи испанският екип.

Този извод се приема с облекчение. Хората са много чувствителни по темата за радиацията и дори малки дози им се стуват особено вредни. За жалост данните за влиянието на вълните от телефоните засега са откъслечни, недостатъчни и неясни.

Лошото е, че и двете изследвания - японското и испанското, се базират на математически модели, а не на измервания. Те приемат например, че лъчението се разпределя равномерно във вагона, а не се събира в "горещи точки". В спора вредни ли са телефоните са нужни аргументи, основани не на модели или на слухове, а на данни от измервания.

*       
* (Няма да бъде показвана)
* *